Música 4

Il·lustracions per al llibre de text i el quadern de música de 4rt de primària.

Client: Cruïlla
Date: 2015