Això no és amor

Un llibre pràctic per generar debat i conscienciar nois i noies en la igualtat de gènere. A partir de 12 anys.

Text de Marina Marroquí.

Client: Fanbooks
Date: 2017