Japan! Random sketches of an adventure

El meu company i jo vam viatjar al Japó el novembre de 2019 i vam donar voltes peer allí durant 25 dies. Kioto, Nara, Osaka, Tokio, la illa de Yakushima,… Em vaig endur un quadern par dibuixar y escriure alguna cosa cada dia. Aquestes en son algunes de les pàgines.