Matemàtiques infantil

Il·lustracions per a llibres de text de matemàtiques per a educació infantil.

Client: anaya
Date: 2012