Marty the Monster

Il·lustracions per al projecte de llibre de text d’anglès Twinkles per a educació infantil.

Client: Anaya
Date: 2012