Aprender es crecer juntos

Algunes il·lustracions per a llibre de text de primer de primària.

Client: Anaya
Date: 2014